Milieu-consultancy

Milieu-advies

Alles wat EMR doet, is gebaseerd op nauwgezet onderzoek en methodische processen; we vinden het helpen van anderen om hun milieudoelen te bereiken zó belangrijk, dat we een multidisciplinair milieu-consultancybedrijf hebben opgezet.

Mayer Environmental is een dochteronderneming van EMR die gespecialiseerd advies aan de privé- en publieke sector geeft betreffende milieuproblemen om hen zo te helpen te voldoen aan de wetgeving, bedrijfsdoelen te behalen en onze wereld te beschermen.

Gespecialiseerd advies over:

  • Afvalbeheer
  • Milieubeheer
  • Verontreinigde grond
  • Testservices
  • Locatie-onderzoeken
  • Grond- en landschapswetenschap

Grondige rapportages en praktische aanbevelingen

In nauwe samenwerking met u produceren onze grondige consultants heldere en bondige rapporten die aanbevelingen bevatten die ethisch verantwoord, pragmatisch en haalbaar zijn.

Lees meer op www.mayer-enviro.com 

Gespecialiseerd advies, maar dan met een praktisch begrip van de zaken die nodig zijn om een bedrijf te runnen

ultimate - creative communications
Germany Netherlands Spain Brazil France Turkey China Vietnam Indonesia India English quote