Privacybeleid

European Metal Recycling Limited ("Wij") hebben ons verplicht tot het beschermen en respecteren van uw privacy.

Dit beleid (samen met onze voorwaarden) legt de basis waaronder van u verkregen persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt. Lees het navolgende a.u.b. zorgvuldig door voor een begrip van onze standpunten en werkwijzen betreffende uw persoonlijke gegevens en hoe wij daarmee omgaan.

Ten behoeve van de Britse Data Protection Act 1998 (de Wet) is de gegevensbeheerder: European Metal Recycling Limited of Sirius House, Delta Crescent, Westbrook, Warrington, Cheshire, Engeland WA5 7NS.

Informatie die wij van u kunnen verzamelen

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

  • Als u contact met ons opneemt, kunnen wij de gegevens van die correspondentie behouden.
  • Gegevens betreffende uw bezoeken aan onze site en de hulpbronnen die u benadert.

Bekendmaking van uw informatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan ieder lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterbedrijven zoals gedefinieerd in artikel 1159 van de Britse Companies Act 2006.

Toegang tot informatie

De Wet geeft u het recht van toegang tot informatie die van u bewaard wordt. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend volgens de Wet. Een toegangsverzoek kan onderworpen zijn aan een vergoeding van £10 als een tegemoetkoming in onze kosten voor het aan u verstrekken van details van de informatie die wij over u bewaren.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Eventuele wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina geplaatst worden en indien nodig ook per e-mail aan u worden medegedeeld.

ultimate - creative communications
Germany Netherlands Spain Brazil France Turkey China Vietnam Indonesia India English quote