Verwerkingstechnologie

Voortdurende investering betekent meer nauwkeurigheid en betere kwaliteit

We investeren in de meest geavanceerde installaties en uitrusting, wat betekent dat we schroot effectiever kunnen verwerken en zo eindproducten van de hoogste kwaliteit kunnen produceren. Dit stelt ons ook in staat zo efficiënt mogelijk werken en de uitstoot tot een minimum te beperken. We zetten ook actief in op nieuwe projecten om een afvalloos bedrijf te worden; wanneer dit bereikt is, zullen we meer energie kunnen produceren dan we verbruiken.

Verdichting

We verdichten ons materiaal met persen en scharen om de doeltreffendheid van het vervoer te maximaliseren en materiaal voor te bereiden op de verbrandingsoven of gieterij.

  • Persen - we beschikken over diverse typen mobiele en vast opgestelde persen. Onze mobiele auto-persen hebben de grootte van een standaard vrachtwagen en kunnen binnen een paar minuten na opzetten operationeel zijn. Een auto wordt in ca. 50 seconden samengeperst. Daarnaast beschikken we over vast opgestelde persen, die over het algemeen worden gebruikt voor het samenpersen van lichter materiaal zoals blikken en aluminium. Onze non-ferro-persen variëren in grootte van kleine, met de hand gevoerde, eenheden tot middelgrote machines met hoge dichtheid. Onze ferro-persen werken onder extreem hoge druk om ijzerschroot samen te persen tot balen met een hoge dichtheid die gereed zijn om naar de hoogoven te worden vervoerd.
  • Scharen - hydraulische scharen omvatten voorcompressiescharen die eerst in een laadbak schroot samenpersen, waarna het materiaal op lengte wordt geknipt om aan de specificaties van staalfabrieken en gieterijen te voldoen. Onze mobiele (voorcompressie-)scharen met een knipkracht tot 800 ton kunnen een site opgereden worden en kunnen binnen een paar minuten na aankomst operationeel zijn. Onze vast opgestelde (voorcompressie-)scharen hebben een knipkracht tot 2000 ton en kunnen tot 70 ton materiaal per uur verwerken. Hydraulische schaarwerktuigen worden met een verrijdbare kraan bediend en hebben een knipkracht tot 2500 ton op een enkel snijvlak.

Vermindering van vervuiling door voertuigen

We zijn zeer bedreven in het recyclen van voertuigen door onze specialistische apparatuur en ons gegevensbeheersysteem. Voordat onze speciaal hiervoor gebouwde anti-vervuilingseenheden alle bedrijfsvloeistoffen verwijderen, worden de accu, wielen en andere schadelijke onderdelen verwijderd, zodat zo veel als mogelijk van het voertuig wordt hergebruikt. Wanneer de voertuigen zijn ontdaan van hun vervuilende stoffen gaan deze door ons versnipperproces.

Koelkasten en elektrische apparatuur

EMR runt specialistische faciliteiten die koelkasten en andere elektrische apparatuur verwerken volgens de wettelijke normen. Deze faciliteiten vangen ODS-gassen (Ozone Depleting Substances, stoffen die de ozonlaag aantasten) af en werken met magnetische, vortex- en luchtscheidingssystemen om te zorgen dat elk mogelijk stukje schroot hergebruikt wordt.

Heffen van zwaar materieel en verwerken van grote installaties en apparatuur

EMR kan zware hefinstallaties tot 120 ton verzorgen. We beschikken ook over hefframes die tot 35 ton kunnen dragen en gespecialiseerde lange weegbruggen die nauwkeurig kunnen wegen tot 80 ton. We kunnen, om maar iets te noemen, locomotieven, zware machinerie, boilers, transformatoren, generatoren, silo's, tanks, brugdelen en loopbruggen verwerken. Als de zware voorwerpen eenmaal ontvangen zijn, snijbranden we deze in kleinere stukken voordat ze verder worden verwerkt.

Sloop van schepen, sloepen en platformen

Met onze gespecialiseerde scheepsrecyclingcentra zijn we experts op het gebied van het slopen van schepen, sloepen en platformen met een grote capaciteit om vlootzuivering te beheren. EMR heeft veel ervaring met het ontmantelen van commerciële, overheids- en militaire vaartuigen en platformen. Wij bieden service op maat om te voldoen aan eisen zoals de analyse van gevaarlijke stoffen, verwijdering van vervuilende stoffen, recyclen van apparatuur en gegevensbeheer.

Kabelverkorreling

Onze geavanceerde kabelverkorrelingstechnologie leidt tot het terugwinnen van koper, lood, staal en plastic uit praktisch elk type koperen leiding. Na bemonstering en beoordeling van de kwaliteit wordt de kabel ofwel versnipperd of gestript. Kabelstrippen wordt gebruikt om lood te verwijderen van met lood omhulde koperen kabels. Versnipperen wordt gebruikt om de grootte te verminderen en staal te verwijderen uit met staal versterkte kabels. Vervolgens worden de kabelkernen gegranuleerd. Het granulatieproces verwijdert het staal en plastic. Het resterende plastic wordt verder verwerkt om eventueel overgebleven koper uit het granulaat terug te winnen.

Katalysatoren

Samen met onze wereldwijde partner Techemet winnen we de edele metalen rhodium, palladium en platina terug uit katalysatoren. Techemet runt ondergedompelde vlamboogovens en laboratoriumbemonsteringsfaciliteiten. Dit is een proces zonder afval, alles wordt gerecycled.

Versnipperen

Het versnipperen van materiaal tot een optimale grootte betekent dat we een product van hoge kwaliteit produceren, wat het terugwinnen van materialen voor verdere verwerking die anders verloren zouden gaan, mogelijk maakt. We beschikken over uitgebreide en geavanceerde technische versnipperaars voor ferrometalen, non-ferrometalen en afgedankte elektrische apparatuur. Deze apparatuur omvat één van ’s werelds grootste mega-versnipperaars met een capaciteit van 10.000 pk die elke vijftien seconden een auto kan recyclen - dat is ongeveer 2000 auto’s per dag.

Geavanceerde metaalscheiding na versnipperen

Nadat de metalen door versnipperen teruggewonnen zijn, is er een reststroom die is samengesteld uit wat metaalfragmenten, plastic, schuim, glas, aggregaten, hout, textiel, rubber en water. Deze restmaterialen worden gewoonlijk gestort of verbrand omdat terugwinning als te duur of te ingewikkeld beschouwd wordt. Bij EMR passen we echter met een aantal verschillende methodes een eigen scheidingstechniek toe op deze materialen:

  • Scheiding op dichtheid met zware vloeistoffen na het verkleinen loopt het restmateriaal uit de versnipperaar een reeks drijftanks in, hetgeen leidt tot scheiding van de verschillende materialen op basis van atoomgewicht. Aluminium wordt vervolgens gedroogd om oxidatie te voorkomen en de zuiverheid te behouden.
  • Magnetische en inductiestroom-scheiding - het restmateriaal van de versnipperaar wordt over een spoel in de basis van de scheider geleid die een inductiestroom opwekt. Dit signaal wordt gebruikt om stukken metaal te vinden en te identificeren en deze vervolgens uit de materiaalstroom te werpen.
  • Röntgen- en kleurscheiding - het restmateriaal van de versnipperaar wordt over een röntgenapparaat gevoerd dat de verschillende onderdelen van de materiaalstroom scant en scheidt.

Deze processen produceren stromen van extra teruggewonnen metalen, aggregaten, rijke plastics en een brandbare fractie die omgezet kan worden in energie.

Terugwinnen van plastic

We sturen de plasticrijke fractie naar de recyclinginstallatie die samen met onze joint-venture partner, MBA Polymers Inc., ontwikkeld is. De faciliteit vertegenwoordigt een belangrijke innovatieve stap en is één van ’s werelds meest geavanceerde recyclingfaciliteiten voor plastic, met een jaarlijkse capaciteit voor het recyclen van 80.000 ton plastic.

De geconcentreerde plasticrijke stroom wordt gereduceerd tot deeltjes van uniforme grootte en loopt vervolgens door een reeks screeners, classificatoren, waslijnen, metaalscheiders en andere sorteersystemen die speciaal voor dit proces zijn ontworpen. Het gepatenteerde systeem dat wordt gebruikt, produceert zeer zuivere plastic pellets, voornamelijk polypropyleen, polyethyleen, polystyreen en acrylonitril-butadieenstyreen (ABS). De kwaliteit van het plastic van het eindproduct is zo hoog dat dit als rechtstreekse vervanging wordt gebruikt voor nieuw materiaal.

Deze revolutionaire technologie betekent dat we voorop lopen in de sectoren metaal- en plasticrecycling; de recyclingpercentages bedragen ongeveer 90% van het materiaal dat we ontvangen.

Afval naar energie

Nadat alles, dat voor recycling geschikt is, teruggewonnen is, plannen we om de rest om te zetten in elektriciteit door middel van een tweede joint-venture genaamd Innovative Environmental Solutions (IES), die door onze partners bij Chinook zal worden gerund. Het plan is om de eerste IES-installatie eind 2012 in gebruik te nemen.

Het voorstel is om het afval, met gebruik van gepatenteerde technologie, door een niet-verbrandend pyrolyseproces te halen dat het omzet in energie. Dit zou een belangrijke stap inhouden voor “End Stage Recycling” (de laatste stappen van het recyclingproces) door dit van de stort weg te houden en het resterende afval om te zetten in een duurzame brandstof die efficiënter is dan kolen. Hiermee kunnen we ook de laatste restjes metaal recyclen die eerder niet terug te winnen waren. Op dat punt hebben we ons doel bereikt van 'in het geheel geen afval' en produceren we meer energie dan we werkelijk verbruiken, wat ons met recht een duurzaam bedrijf maakt.

ultimate - creative communications
Germany Netherlands Spain Brazil France Turkey China Vietnam Indonesia India English quote