Kies een
ander gebied

Vind uw plaatselijke EMR Metal Recycling-schroothoop en begin vandaag nog met het verkopen van uw metaalafval aan ons.

UITBREIDING EMR AMSTERDAM EN SAMENWERKING GBA.

Liza Grootoonk

2022-06-14
GBA brandweervoertuigen op de werf
GBA brandweervoertuigen op de werf
Als grote speler op de wereldmarkt kiest EMR ervoor om te blijven innoveren en investeren in haar metaal recycling werven en bedrijfsprocessen. Voor EMR Amsterdam staat er dit jaar een grote uitbreiding en verbouwing van de werf op de agenda, waarmee inmiddels een goede start gemaakt is. De kolenwerf naast het oorspronkelijke terrein van EMR Amsterdam wordt bij de schrootwerf getrokken, waardoor de werf meer mogelijkheden krijgt om te blijven groeien.

Wanneer een locatie groeit wordt bij het maken van de uitbreidingsplannen ook goed naar de veiligheid op de werf gekeken. Martijn Vens, die sinds augustus 2017 werkzaam is bij EMR en toen begon als Logistiek Manager, is per maart 2022 benoemd tot Depot Manager voor EMR Amsterdam. Vanaf de start als Depot Manager ligt een groot deel van zijn focus op de planning, voorbereiding en realisatie van de werkzaamheden die komen kijken bij zo’n grote verbouwing van de werf.

Met het steeds harder groeiende gebruik van elektrische apparaten en vervoersmiddelen, groeit het risico op aanwezigheid van lithium-ion batterijen tussen het metaalschroot ook. Landelijk zijn dit jaar al bij heel wat metaal recyclingbedrijven branden uitgebroken waarvan de oorzaak hoogstwaarschijnlijk ligt bij een batterijpakket dat tussen het schroot terecht is gekomen. Het kost veel tijd om batterijbranden uit te krijgen en met overlast voor de omgeving tot gevolg.

Om de werf van EMR Amsterdam future proof te maken, wordt naast een nieuwe optimale indeling van de bedrijfsprocessen, extra gekeken naar de voorzieningen die nodig zijn om adequaat te kunnen optreden in geval van brand. Deels kan je hier voorbereidingen voor treffen op de werf, maar daarnaast heb je hulp en advies nodig van een specialistisch team. 

Dus onder het mom “schoenmaker blijf bij je leest” werd er contact gezocht met de (gewone) Amsterdamse brandweer voor advies over brandveiligheid en de beste blusvoorzieningen. Er volgde een doorverwijzing naar de Gezamenlijk Brandweer Amsterdam, gespecialiseerd op het gebied van industriële- en scheepsbrandbestrijding, die meteen een kennismakingsgesprek in plande. Martijn Vens en Arno Kempers (QSHE Manager) namens EMR en Raymond Pikee (teamleider) en Jimi Korst (bevelvoerder) namens de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA) staken de koppen bij elkaar.

Tijdens de meeting werd veel informatie uitgewisseld over de bedrijfsactiviteiten van EMR en hoe de GBA kan ondersteunen met advies en brandbestrijding. Het resultaat is dat EMR een abonnement heeft afgesloten voor de diensten van de GBA. GBA dient preventief als kennispartner bij het actualiseren van veiligheidsprotocollen en aanvalsplannen. Als er sprake is van een incident dan komt de GBA zeer snel ter plaatse om op een professionele en kundige wijze en samen met het EMR personeel het incident te bestrijden met oog voor de continuïteit van de bedrijfsprocessen. 

Praktisch gezien hoort bij het abonnement ook dat er bij een 112 melding voor de brandweer een directe doormelding wordt gedaan naar de GBA. Die staan 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat, waardoor GBA binnen 6 minuten aanwezig is met twee voertuigen, een autospuit (basis brandweervoertuig) en een industrieel blusvoertuig, en een team van 6 specialisten. Hierdoor worden kostbare minuten gewonnen ten opzichte van de aanrijtijd van de gewone brandweer die dan ook onderweg is. Het specialistisch team van GBA is opgeleid en getraind voor optreden in de industriële omgeving en bekend met processen en omgeving specifieke zaken van het bedrijf door het uitvoeren van periodieke oriëntaties en regelmatige oefeningen on site. Zo kunnen zij de kwaliteit van de te leveren hulpverlening hoog houden. GBA kent de indeling van de werf en het personeel, daardoor kunnen zij sneller schakelen en een brand gerichter bestrijden dan andere hulpverleners.  Overigens hoort bij een abonnement van de GBA ook dat zij komen voor alle andere calamiteitenmeldingen. Bijvoorbeeld voor een reanimatie of incident met mensen die op hoogte werken. 

Bij de nieuwe inrichting van de werf worden verschillende stappen genomen ter bevordering van de brandveiligheid. GBA denkt daar ook in mee en geeft advies. Zo wordt er een grondplan gemaakt waarop duidelijk wordt aangegeven welke voorraden van verschillende metalen waar liggen. En wordt een volledig uitgewerkte tekening van het terrein gemaakt. Toegangen en rijroutes worden goed aangegeven zodat er voor hulpdiensten geen onduidelijkheden kunnen zijn. 

Naast vaste warmtebeeldcamera’s en warmtescanners om de temperatuur in de schroothopen op de werf in de gaten te houden, kan de GBA in het weekend als de werf gesloten is op verzoek 2x per dag een verkenning doen. Deze worden nu nog fysiek gedaan door middel van bijvoorbeeld gasmetingen en mobiele warmtebeeldcamera’s. In de toekomst wordt daar een drone met de genoemde apparatuur voor ingezet. Mocht bij een controle zichtbaar worden dat op een plek tussen het schroot de temperatuur hoog oploopt, dan wordt er gealarmeerd om uitbraak van een brand te voorkomen. 

Uiteraard zijn er verschillende eigen blusmaterialen op de werf. Voor kleine calamiteiten zijn er standaard blusmiddelen aanwezig. Maar in Amsterdam is door Yard Foreman Martin Jongeneel onder andere gezorgd voor een tank met bluskanon erop voor het grotere werk. Ook wordt deze gebruikt voor het nathouden van de werf als preventieve maatregel. Tijdens de verbouwing wordt er een ringleiding aangebracht over de volledige werf voor eigen gebruik, maar er wordt ook een blusinstallatie op aangesloten zodat ook de brandweer op de werf er gebruik van kan maken om voldoende wateraanvoer te hebben naast de blusboot van de Port of Amsterdam die altijd ter plaatse komt en vanaf het water te werk gaat. 

“Natuurlijk hoop je net als in je eigen huis ook op de werf alle maatregelen die getroffen worden nooit nodig te hebben. Maar mocht er zich een calamiteit voordoen, dan kan je maar beter goed voorbereid zijn.” aldus Martijn Vens namens EMR Amsterdam.