Kies een
ander gebied

Vind uw plaatselijke EMR Metal Recycling-schroothoop en begin vandaag nog met het verkopen van uw metaalafval aan ons.

VEILIGHEID, GEZONDHEID,
MILIEU EN KWALITEIT (SHEQ-BELEID)

emr employee
 

Voor EMR is veiligheid een absolute voorwaarde. In de allereerste plaats moeten wij garanderen dat onze bedrijfsactiviteiten veilig en volgens geldende wet - en regelgeving gemanaged worden, terwijl de productiviteit wordt gemaximaliseerd.

Wij zetten volop in op het versterken van de veiligheidscultuur:

  • Door ervoor zorg te dragen dat onze medewerkers over de noodzakelijke opleiding en vaardigheden beschikken om goed en verantwoord om te gaan met veiligheidsrisico's.
  • Door middel van het volledig integreren van SHEQ professionals binnen de organisatie. Om cultuurveranderingen en risicobeperking in gang te zetten, en de naleving van wet- en regelgeving te stimuleren.
  • Door het ontwikkelen van programma's en doelstellingen, die hetzelfde zijn voor alle locaties. De focus ligt daarbij op permanente verbetering van onze invulling van de Veiligheids-, gezondheids-, milieu en kwaliteitseisen (SHEQ).

SHEQ MANAGEMENT SYSTEMEN
EN NALEVING

Ons toonaangevende Geïntegreerde Management Systeem

EMR heeft een geïntegreerd Management Systeem (IMS) ontwikkeld om de potentiële impact van onze activiteiten te meten op de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze medewerkers – en onze omgeving.

Ons Geïntegreerd Management Systeem (IMS) is volledig ingebed in onze cultuur en activiteiten, en staat daarmee centraal in onze bedrijfsvoering. Risico’s worden zo veel mogelijk beperkt en we streven continu naar betere en onderscheidende oplossingen die tegemoet komen aan wat onze klanten nodig hebben.

Onze systemen worden extern gecertificeerd op basis van erkende ISO normen: ISO 9001 [Kwaliteit], ISO14001 [Milieu] en ISO27001 [Informatie beveiliging – deze laatste wordt centraal georganiseerd vanuit het hoofdkantoor in UK]. Al onze locaties zijn MRF gecertificeerd.

Wij waarderen iedere werknemer en iedere klant en zetten onze geavanceerde processen en systemen in om aan de verwachtingen te voldoen. U kunt bij EMR rekenen op de meest hoogwaardige dienstverlening, uiteraard op een veilige en duurzame wijze.

VEILIGHEID, GEZONDHEID
EN HET MILIEU (SHE):
EEN PERFECTE DAG

Iedereen bij EMR zet zich dagelijks in voor een zgn. 'SHE Perfect Day' waarin alle medewerkers veilig naar huis terugkeren en waarbij het milieu niet geschaad wordt. We beginnen iedere dag met de verwachting dat het perfect kan zijn!

Een perfecte dag bij EMR houdt in:

  • Geen letsel
  • Geen ernstige ongevallen met voertuigen
  • Geen milieuschade
  • Dat is onze maatstaf voor succes op iedere locatie, iedere dag.

EMR STOP
WERK-BEVOEGDHEID

Iedere werknemer, op elk niveau, heeft de bevoegdheid om op de werkplek de werkzaamheden te staken wanneer wat hem/haar betreft een gevaarlijke situatie optreedt.

Het lijkt makkelijk om het werk neer te leggen om letsel of materiële schade te voorkomen, maar vergis je niet: er kunnen sociale en psychologische factoren in de weg staan, die nogal wat onrust veroorzaken.

Wij willen die onrust op voorhand al wegnemen – de sociale druk en bezorgdheid dat supervisors of het management ergens boos om worden – met ons Stop Werk beleid.

Al onze medewerkers zijn gemotiveerd om op een goede en verantwoorde wijze hun Stop Werk-Bevoegdheid te gebruiken.

EMR
LEEFREGELS

De EMR Leefregels hebben gedragsverandering ten doel: bij zowel werknemer als supervisor, door bewustmaking van risicovolle activiteiten en door de focus te leggen op maatregelen en controles om de risico’s te beperken.

De EMR Leefregels pictogrammen:

Confined space logo
Toegang tot besloten ruimtes
Isolation logo
Beveiliging tegen elektrische schokken
Hot work logo
Branden, lasersnijden, lassen
Line of fire logo
Word geen doelwit
Safe loading logo
Veilig laden en lossen
Transportation logo
Transportveiligheid/rijveiligheid
Authorisation logo
Werkautorisatie & werkvergunning
Height safety logo
Werken op hoogte