Kies een
ander gebied

Vind uw plaatselijke EMR Metal Recycling-schroothoop en begin vandaag nog met het verkopen van uw metaalafval aan ons.

DUURZAAMHEID

decade of action
 

Duurzaamheid is voor ons een strategische drijfveer. Als één van de meest vooraanstaande afvalverwerkende bedrijven ter wereld streven wij ernaar om wereldwijd marktleider te zijn in onze specifieke hoofdactiviteit: duurzame materialen.

EMR is een progressief bedrijf. Wij lopen graag voorop als het gaat om: een betere zakenpartner te zijn, een betere werkgever, beter te zijn voor de samenleving en voor het milieu. Ons commitment aan duurzaamheid, als onderdeel van onze waarden inzake milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG waarden), maakt dat klanten ons zien als een essentieel onderdeel van hun circulaire bedrijfsmodel.

EEN GELOOFWAARDIGE
LANGETERMIJNSTRATEGIE

Onze benadering van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is onlosmakelijk verbonden met een ambitieuze en nauwgezette planning en de bereidheid om uitdagingen het hoofd te bieden.

Wij hebben een unieke langetermijnstrategie ontwikkeld, waarbij wij op onderdelen decennia vooruitkijken. Dit onderscheidt ons van veel concurrenten. Wij bevinden ons in een perfecte positie om binnen de kaders van regelgeving, fiscaal beleid en ondersteunende structuren te werken vanuit onze eigen duurzaamheidsvisie.

Door ons te onderscheiden met de meest energiezuinige en milieutechnisch geavanceerde methodes streven wij ernaar om op wereldschaal:

 • een zo hoog mogelijk percentage voor hergebruik en recycling te bereiken;

 • erin te slagen om een significante bijdrage te leveren aan het laagste percentage afvalstoffen per ton geproduceerd product;

 • de laagste uitstoot van broeikasgassen per ton(tCO2e/Tonne) geproduceerd materiaal te realiseren.

Hoe krijgen wij dit voor elkaar?

 • Door procedures te blijven ontwikkelen en implementeren die bovengenoemde KPI’s nog beter meten en monitoren;

 • Door lange termijn doelstellingen te formuleren (voor decennia), speciaal ten aanzien van onze KPI's;

 • Door met elk bedrijfsonderdeel plannen te ontwikkelen om deze doelstellingen te behalen;

 • Door verder te bouwen op onze tot dusver verrichte prestaties. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is EMR betrokken bij bijna 60% van de uit hernieuwbare bronnen verkregen elektriciteit voor bedrijven. Of dat nu komt uit zonne- of windenergie, biobrandstoffen et cetera.

Voor iedere MT schroot, gebruikt in de productie van koolstofstaal bespaart de staalindustrie gemiddeld 1.67 tCO2e vergeleken met nieuwe productie, gebruikmakend van erts. Bij roestvrij staal schroot stijgt besparingsresultaat nog tot 4.3 tCO2e per MT schroot.

GEDEELDE
ESG WAARDEN

Waarden inzake milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG waarden) vormen het vertrekpunt voor al onze bedrijfsactiviteiten.

Door actief in te haken op de globale trend van bedrijven die aansluiting zoeken bij bedrijven die dezelfde ESG doelen delen, zijn we de solide partnerships die wij hebben met onze klanten gaan beschouwen als een waardevolle en productieve 'meeting of minds'.

Dit levert echt voordeel op voor onze klanten, die zich van hun goede (ESG) kant laten zien door het verlagen van hun CO2-uitstoot door middel van onze efficiënte en progressieve methodes van afvalverwerking.

Milieu

 • Wij erkennen de grote afhankelijkheid van onze industrie van machines en transport en blijven daarom zelf investeren in nieuwe technologie en systemen om onze eigen CO2- uitstoot te minimaliseren. Waar mogelijk vervoeren wij over water en spoor.

 • EMR ondersteunt de milieudoelstellingen van de regering. Wij dragen bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot, en het verhogen van de energie productiviteit met 15%. - en wij gaan voor een volledig klimaatneutrale infrastructuur.

 • Vanwege de omvang en mogelijkheden van onze operatie heeft de hoeveelheid materialen die wij recyclen al een enorm positieve impact op de CO2 uitstoot, vergeleken met de fabricage van nieuwe materialen. In de UK werd in 2019 door EMR een besparing in CO2-uitstoot gerealiseerd die gelijkstaat met wat een stad ter grootte van Glasgow in een jaar uitstoot!

Maatschappij

 • De samenleving: Wij erkennen de vitale rol die wij vervullen binnen de maatschappij en samenleving. We praten niet alleen over recycling; we doen het gewoon! We leveren een positieve bijdrage aan lokale goede doelen en we investeren in lokale arbeidskrachten.

 • Onze mensen: Een bedrijfscultuur waarin mensen verantwoording nemen ligt aan de basis van ons succes. De beste mensen in de industrie komen voor ons werken. Wij hebben dan ook hard gewerkt aan onze reputatie van een duurzaam, progressief bedrijf. Onze autoriteit op het gebied van afvalverwerking wordt wereldwijd erkend.

  EMR biedt onderdak aan getalenteerde mensen die iets hebben – of vanzelf wel krijgen – met deze business en die achter hun werk staan. We geven ze alle ruimte om te innoveren, om veranderingen met enthousiasme en vastberadenheid het hoofd te bieden en mogelijkheden te ontdekken. Wij bevorderen een cultuur van zichtbaar en toegankelijk leiderschap, uitstekende carrièrekansen en commitment aan training en mentoring.

Goed bestuur

De normen voor veiligheid, gezondheid en het milieu vormen altijd het vertrekpunt voor onze duurzame aanpak. Wij willen verantwoord omgaan met onze mensen, onze klanten en leveranciers en met de samenleving. Onze interne systemen en processen zijn ontwikkeld conform OHSAS18001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu-eisen) en ISO 9001 (kwaliteit).