Kies een
ander gebied

Vind uw plaatselijke EMR Metal Recycling-schroothoop en begin vandaag nog met het verkopen van uw metaalafval aan ons.

ONZE 'DECADE
OF ACTION'

Onze 'Decade of Action' zet de maatregelen uiteen die EMR de komende tien jaar gaat nemen in haar transformatie naar een organisatie die de eigen CO2 emissies in de gehele waardeketen tot nul reduceert.

De strategie definieert:

  • de doelstelling om tegen 2030 qua indirecte emissies (gedefinieerd als Scope 2 emissies onder het Greenhouse Gas Protocol), gecreëerd door de inkoop van elektriciteit of stoom, CO2 neutraal te zijn en

  • de doelstelling om CO2 neutraal te zijn tegen 2040 qua directe emissies – van operaties volledig in eigen handen of door ons gecontroleerd, en qua indirecte emissies - stroomopwaarts en stroomafwaarts in de waardeketen (gedefinieerd als Scope 1 en Scope 3 emissies).

Om vooruitgang te stimuleren bij bovengenoemde doelstellingen nemen wij deel aan drie belangrijke initiatieven van de internationaal gerespecteerde non-profit organisatie The Climate Group. Dit zijn: RE100 – inzake het versnellen van de transitie naar hernieuwbare materialen; EV100 – inzake de overgang naar elektrische voertuigen; en EP100 – om wereldwijd binnen de eigen organisatie de energie-efficiëntie te verbeteren.

Het is nu meer dan ooit zaak om de performance inzake het milieu te verbeteren en tegelijkertijd mensen en bedrijven te ondersteunen in hun streven duurzamer te zijn. Ons commitment aan een koolstofvrije toekomst is een bepalende factor bij het groene herstel van de wereldeconomie in een post-Covid wereld, waarbij werkgelegenheid gecreëerd wordt en investeringen gestimuleerd worden, terwijl wij een significante bijdrage leveren aan mondiale klimaatbeschermingsdoelstellingen.

Chris Sheppard

Group CEO

EMR's commitment om een CO2 neutrale organisatie te worden wordt ondersteund door vier pijlers: duurzame stroom, energie-efficiëntie, personenverkeer en op- en overslag van materialen.

De doelstelling met streefdatum 2030 voor elk van deze pijlers omvat:

  • 100% van onze operaties draait op duurzame stroom;

  • 100% van de bedrijfsauto’s is elektrisch en 50% van onze kleine vrachtwagens;

  • 10% verbetering van onze energie-efficiëntie qua totale kWh per elke ton overgeslagen materiaal.

Al onze doelstellingen zijn van toepassing op onze operaties wereldwijd en zijn in lijn met onze visie om een wereldleider te worden op het gebied van duurzame materialen.

Onze ‘Decade of Action’ vormt het startpunt van een spannende reis voor ons allemaal, bij EMR. Ons commitment inzake de aanpak van klimaatverandering en het behoud van natuurlijke hulpbronnen, die wij vormgeven middels een aantal ambitieuze, Groeps-brede doelstellingen, is iets waar wij trots op zijn.

DOWNLOAD
DE PDF

Als u EMR's Sustainable Business Strategy (duurzame bedrijfsstrategie – onze ‘ Decade of Action’) wilt inzien, dan kunt u deze hier downloaden.