Kies een
ander gebied
Vind uw plaatselijke EMR Metal Recycling-schroothoop en begin vandaag nog met het verkopen van uw metaalafval aan ons.

PERSBERICHT: BRAND BIJ EMR METAL RECYCLING ROTTERDAM

Liza Grootoonk

2022-04-15
Brand bij EMR Metaal Recycling
Brand bij EMR Metaal Recycling
Van woensdagavond 13 april tot donderdagochtend 14 april is er een brand geweest bij onze EMR metaalrecycling werf in Rotterdam. De hulpdiensten werden direct op de hoogte gebracht en zijn ter plaatse gekomen om hulp te bieden. We willen hierbij graag de lokale brandweerploegen bedanken die, samen met ons eigen team, snel en professioneel hebben gehandeld. Hierdoor kon worden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het (na)blussen van de hardnekkige kern van de brand heeft nog langere tijd in beslag genomen. We zijn opgelucht te kunnen melden dat er geen persoonlijke ongelukken zijn voorgevallen en ook geen verdere schade is ontstaan voor het lokale havengebied van Rotterdam. De rookontwikkeling was bij deze brand helaas vrij extreem. Dit heeft voor overlast en stank gezorgd. Tijdens de brand zijn er door de brandweer continue metingen verricht naar het vrijkomen van schadelijke stoffen. Dit is niet het geval geweest.", aldus Arno Kempers QSHE Manager van European Metal Recycling B.V.
 
Wij willen uitdrukkelijk onze excuses aanbieden aan de lokale gemeenschap en bedrijven voor het ontstane ongemak ten gevolge van deze brand. 
 
EMR investeert veel in procedures voor het herkennen van schadelijke stoffen en materialen en in het voorkomen en bestrijden van branden. We zullen dit onverminderd en met nog meer nadruk en investering blijven doen. Deze branden leveren voor EMR als bedrijf veel schade op. Metaalschroot is een waardevol recyclingproduct, verbranding ervan betekent ook een enorme geldvernietiging.
 
Als toonaangevend metaalrecyclingbedrijf vervult EMR een spilfunctie als leverancier in de keten van duurzaam materiaalgebruik wereldwijd en levert daarmee een bijdrage aan een circulaire economie. Met 70 jaar historie, zijn we van één vestiging in Engeland uitgegroeid tot een multinationale onderneming. Onze ervaring en onze commitment inzake de criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG-criteria) plaatsen EMR tussen de meest gerespecteerde en vertrouwde recyclingbedrijven ter wereld. Onze haventerminal in Rotterdam is een van de grootste en modernste recycling terminals in de wereld. Helaas heeft de recycling industrie enorme last van de ongereguleerde verwijdering en afdanking van de steeds groter wordende stroom aan uiterst brandgevaarlijke e-batterijen (o.a. de zogenaamde lithiumbatterijen), die steeds meer en steeds onzichtbaarder worden verwerkt in een steeds breder scala van producten.  EMR doet er van alles aan, o.a. middels hoge boetes alsmede uitvoerige controles, om deze producten uit haar materiaalstromen te weren c.q. verwijderen. EMR houdt toezicht op alle leveringen van schroot door zowel vrachtwagens en binnenvaartschepen en beboet leveranciers zwaar als ontdekt wordt dat er een lithium-ion batterij tussen het schroot zit dat ze leveren. Dat er toch een batterij tussen het schroot op de werf terecht komt is door de slechte herkenbaarheid, verborgen verwerking in producten en grootte van deze materialen voor niemand in deze en andere branches met 100% zekerheid te voorkomen. Daarom doen we niet alleen veel aan controles maar ook aan preventieve en reactieve brandbestrijdingsmaatregelen.
 
In het kader van het maatschappelijke probleem van brandgevaarlijkheid van lithium batterijen verwijzen wij naar een eerdere oproep van de Metaal Recycling Federatie (MRF) aan producenten en de overheid, om hierin een actieve(re) rol te nemen middels gereguleerde recyclingkanalen, herkenbaarheid en wetgeving. De afgelopen jaren zijn er bij recycling en afvalbedrijven al honderden branden uitgebroken ten gevolge van deze problematiek. Het is naar onze mening een groot maatschappelijk probleem waarmee niet alleen de recycling- en afvalbranche mag worden opgezadeld.
 
De MRF schreeft al in 2017 een artikel waarmee het aandacht vraagt voor brandgevaar van lithium-ion batterijen, zie https://www.mrf.nl/nieuws-archief/68-mrf-vraagt-aandacht-voor-brandgevaar-lithium-ion-batterijen.html  En twee weken geleden plaatste de MRF nog een gerelateerd bericht op LinkedIn.
 
Beschadiging van lithium-ion accu’s en batterijen bij bewerkingsactiviteiten van oude metalen kan leiden tot explosies en brand. Recent is een aantal metaalrecyclers geconfronteerd met branden op hun terrein. Branden die in enkele gevallen aantoonbaar (en in overige gevallen ‘vermoedelijk’) zijn veroorzaakt door ontbranding van lithium-ion accu’s en batterijen tussen de aangeboden metalen. Recyclingbedrijven hebben maatregelen genomen in het kader van preventie en bestrijding van eventuele calamiteiten, maar dit is niet afdoende.  Producenten van elektrische/elektronische apparatuur en van de betreffende lithium-ion batterijen en accu’s zullen de risico’s bij de bron moeten minimaliseren. De MRF vraagt met klem aandacht bij producenten voor het enorme brandgevaar van lithium-ion batterijen en accu’s. Dit type accu/batterij wordt in steeds meer elektrische en elektronische producten gebruikt als krachtbron.